Automatisk synkning av wp-användare

This prop was resolved on 2011-03-15 00.29.
Se till att medlemmar och röstberättigare för Aktiv demokrati uppdateras automatiskt utifrån vår medlemsdatabas knuten på hemsidan i wordpress och phpbb.
Area GOV
Created by Fredrik Liljegren
2011-02-08 11.00
Type Yay/nay proposition
Voters26
Votes 8 (30.8%)
Direct votes 6 (23.1%)
Yay4 (15.4%)
Blank1 (3.8%)
Nay3 (11.5%)
Resolution Yay

Embed propositionShow delegates votesShow all votesVoting id

42.9%3 Nay 1 Blank 57.1%4 Yay
Delegates Delegates
Hans Jangeby Joakim Sigvald
Fredrik Liljegren
Jonas Liljegren