EndTime resolution method

This prop was resolved on 2011-03-31 12.35.
Med denna kan vi ha omröstningar med en fast deadline, så som exempelvis omröstningar på 7 dagar.
Proposition Priolista för GOV utveckling
Area GOV
Type Alternative
Created by Jonas Liljegren
2011-02-26 01.12
Voters26
Votes 9 (34.6%)
Direct votes 6 (23.1%)
Place 2 since 2011-03-15 18.44
First place 1 (3.8%)
Promoting 8 (30.8%)
Neutral 1 (3.8%)
Demoting 0 (0.0%)
Resolution Synka inloggnignsuppgifter med W...

Placement

Place Alternative Supported by delegates
1 EndTime resolution method
2 Användargränssnitt Hans Jangeby 
3 Översättningar
4 Synka inloggnignsuppgifter med WP/BB Jonas Liljegren Fredrik Liljegren Joakim Sigvald 
5 En separat test-version av GOV
6 Median-omröstning
7 Tillåt ej fler alternativ när prio-röstning startats
7 Redirect efter form-submit
7 Erik Bentsson
8 En omröstning av annan typ än binär måste godkännas av en binär omröstning
9 Continuous (no) resolution method

History

2011-02-26 01.14Placed 1
2011-03-15 18.44Placed 2